Internationalisering van praktijkgericht onderzoek

Internationalisering van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen bevordert de kwaliteit en doorwerking van het onderzoek. Daarom heeft Regieorgaan SIA een implementatieplan Internationalisering van Praktijkgericht Onderzoek ontwikkeld voor de periode 2021 – 2027.

Inhoud

Vertrekpunt internationalisering van praktijkgericht onderzoek

Het vertrekpunt van internationalisering van het praktijkgericht onderzoek is, zoals gebruikelijk bij het praktijkgericht onderzoek, een vraag uit de professionele (beroeps)praktijk. Voor het vinden van een antwoord op sommige vragen is werken in een internationale context noodzakelijk. In dat geval gaan onderzoekers samenwerking aan met andere kennisinstellingen, publieke organisaties en het bedrijfsleven in het buitenland.

Verbeteren kwaliteit en doorwerking

Regieorgaan SIA ziet 3 belangrijke aspecten van internationalisering van onderzoek die de kwaliteit en doorwerking van het praktijkgericht onderzoek kunnen verbeteren.

Kennisdeling en netwerkvorming

Internationale samenwerking levert meer en andere expertise en data op. Dit helpt onderzoekers om hun onderzoeksvragen beter te beantwoorden.

Talentontwikkeling

Internationale uitwisseling van kennis en expertise biedt hbo-onderzoekers de mogelijkheid om nieuwe samenwerkingen aan te gaan, kennis en data te delen en nieuwe onderzoeksprojecten op te zetten.

Internationale financiering

Door aan te sluiten bij internationale en Europese netwerken kunnen praktijkgerichte onderzoekers op Europees en internationaal niveau onderzoek doen. En hiervoor financiering aanvragen. Bijvoorbeeld door met een Europees consortium onderzoeksprojecten te ontwikkelen en uit te voeren binnen het Horizon Europe-programma.

Banner van Horizon Europe van de Europese Commissie

Horizon Europe, een financieringsprogramma van de Europese Unie

Acties voor de periode 2021 – 2027

Regieorgaan SIA richt zich de komende jaren op het verbinden van betrokken partijen om internationaal praktijkgericht onderzoek mogelijk te maken. We zetten in op bewustwording van het belang van internationalisering van onderzoek. Ook stimuleren we internationalisering van onderzoek via onze bestaande financieringsprogramma’s én door zelf als partner in Europese programma’s te stappen, bijvoorbeeld via de European Partnerships.

Concreet gaan we onder andere het volgende doen:

  • We voegen een internationale component toe aan onze bestaande financieringsinstrumenten om internationale samenwerking aan te jagen en te faciliteren.
  • We stappen zelf als partner in internationale onderzoeksprogramma’s waardoor deelname door Nederlandse hogescholen aan deze programma’s mogelijk wordt. Denk bijvoorbeeld aan een Europese regeling als Urban Transformation Capacities.
  • We maken een stakeholder- en netwerkanalyse om internationaal relevante partijen en partners voor hogescholen en Regieorgaan SIA in kaart te brengen en samenwerking te versterken.
  • We organiseren informatie- en themabijeenkomsten, workshops en trainingen om internationalisering concreet op weg te helpen. We trekken hierbij samen op met internationale partners, bijvoorbeeld met de Vlaamse Hogescholen Raad.
  • We delen succesverhalen van internationale samenwerking in het praktijkgericht onderzoek om onderzoekers en partners in onderzoek te inspireren.

Aansluiting bij regionale thema’s en nationaal beleid

Bij het uitvoeren van onze internationale activiteiten sluiten we aan bij bestaande (regionale) thema’s waar hogescholen actief op zijn en bij nationaal beleid zoals het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid. Deze regionale en nationale thema’s passen bij de Europese uitdagingen zoals benoemd door de Europese Commissie en in de Sustainable Development Goals door de Verenigde Naties.

Een overzicht van de 17 sustainable development goals van de Verenigde Naties. Deze doelen zijn: 1. geen armoede, 2. geen honger, 3. goede gezondheid en welzijn, 4. kwaliteitsonderwijs, 5. gendergelijkheid, 6. schoon water en sanitair, 7. betaalbare en duurzame energie, 8. eerlijk werk en economische groei, 9. industrie, innovatie en infrastructuur, 10. ongelijkheid verminderen, 11. duurzame steden en gemeenschappen, 12. verantwoorde consumptie en productie, 13. klimaatactie, 14. leven in het water, 15. leven op het land, 16. vrede, justitie en sterke publieke diensten, 17. partnerschap om doelstellingen te bereiken.

Sustainable Development Goals

Samenwerkingspartners

Om de internationalisering van het praktijkgericht onderzoek in Nederland te stimuleren, slaan we de handen ineen met de hogescholen, de Vereniging Hogescholen, verschillende ministeries, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en zusterorganisaties en netwerken in Europa.

Contact

Houd deze webpagina in de gaten voor actuele ontwikkelingen rondom onze plannen en activiteiten. Heb je een vraag? Neem dan contact op met:

Maggy Ovaa
Strategisch adviseur