Internationalisering van praktijkgericht onderzoek

Internationalisering van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen bevordert de kwaliteit en doorwerking van het onderzoek. Regieorgaan SIA startte in 2022 met het pilotprogramma Richting Europa. Doel van het programma is onder meer om hogescholen beter te laten aansluiten op de Europese onderzoeksagenda.

Inhoud

Praktijkgericht onderzoek in een internationale context

Praktijkgericht onderzoek start met een vraag uit de professionele (beroeps)praktijk. Voor het vinden van een antwoord op sommige vragen is werken in een internationale context noodzakelijk of van (grote) meerwaarde. Onderzoekers kunnen dan een samenwerking aangaan met kennisinstellingen, publieke organisaties en het bedrijfsleven in het buitenland.

Regieorgaan SIA ziet 3 belangrijke aspecten van internationalisering van onderzoek die de kwaliteit en doorwerking van het praktijkgericht onderzoek kunnen verbeteren.

Kennisdeling en netwerkvorming

Internationale samenwerking levert meer en andere expertise en data op. Dit helpt onderzoekers om hun onderzoeksvragen beter te beantwoorden.

Talentontwikkeling

Internationale uitwisseling van kennis en expertise biedt hbo-onderzoekers de mogelijkheid om nieuwe samenwerkingen aan te gaan, kennis en data te delen en nieuwe onderzoeksprojecten op te zetten.

Internationale financiering

Door aan te sluiten bij internationale en Europese netwerken kunnen praktijkgerichte onderzoekers op Europees en internationaal niveau onderzoek doen. En hiervoor financiering aanvragen. Bijvoorbeeld door met een Europees consortium onderzoeksprojecten te ontwikkelen en uit te voeren binnen het Horizon Europe-programma.

Richting Europa

Regieorgaan SIA legt de focus van de internationalisering van praktijkgericht onderzoek de komende jaren op Europa. Europese samenwerking biedt hogescholen veel kansen en maakt het mogelijk impact te maken in de (eigen) regio. Om te helpen dit concreet te maken, heeft Regieorgaan SIA het pilotprogramma Richting Europa gelanceerd. Dit programma loopt van 2021-2027.

Aansluiting bij Europees onderzoek en innovatie

Met het pilotprogramma Richting Europa zet Regieorgaan SIA in op:

  • meer aansluiting van regionale en thematische agenda’s van het praktijkgericht onderzoek bij de Europese onderzoek- en innovatiestrategie en maatschappelijke Europese uitdagingen;
  • een betere aansluiting van hogescholen, lectoren en hun onderzoeksgroepen bij Europese netwerken;
  • een professionaliseringsslag van hogescholen, zodat ze beter aangesloten raken bij de Europese programma’s voor onderzoek en innovatie.

Dit doen we onder andere door Europese netwerkmogelijkheden en workshops aan te bieden. In 2022 lanceerden we de pilot-subsidieregeling Richting Europa. Met de financiering kunnen hogescholen naar eigen inzicht hun strategie en plannen rondom Europese samenwerking in onderzoek verder vormgeven. In 2024 kreeg dit een vervolg met een nieuwe regeling die inzet op netwerkvorming.

Bij het uitvoeren van onze internationale activiteiten sluiten we aan bij bestaande (regionale) thema’s waar hogescholen actief op zijn en bij nationaal beleid zoals het Missiegedreven Innovatiebeleid. Deze regionale en nationale thema’s passen bij de Europese uitdagingen zoals benoemd door de Europese Commissie en de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Een overzicht van de 17 sustainable development goals van de Verenigde Naties. Deze doelen zijn: 1. geen armoede, 2. geen honger, 3. goede gezondheid en welzijn, 4. kwaliteitsonderwijs, 5. gendergelijkheid, 6. schoon water en sanitair, 7. betaalbare en duurzame energie, 8. eerlijk werk en economische groei, 9. industrie, innovatie en infrastructuur, 10. ongelijkheid verminderen, 11. duurzame steden en gemeenschappen, 12. verantwoorde consumptie en productie, 13. klimaatactie, 14. leven in het water, 15. leven op het land, 16. vrede, justitie en sterke publieke diensten, 17. partnerschap om doelstellingen te bereiken.

Sustainable Development Goals

Samenwerkingspartners

Om Europese samenwerking in het praktijkgericht onderzoek in Nederland te stimuleren, slaan we de handen ineen met de hogescholen, de Vereniging Hogescholen, verschillende ministeries, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en zusterorganisaties en netwerken in Europa.

Bijeenkomsten

We organiseren diverse bijeenkomsten rondom het pilotprogramma Richting Europa. In 2021 en 2022 hebben we onder meer workshops en informatiesessies over Horizon Europe en European Partnerships georganiseerd. In november 2022 vond de sessie Verschil maken in Europa plaats tijdens het SIA-congres. Je kunt de opnamen terugkijken op YouTube (54 minuten, niet digitaal toegankelijk). In het kader van de nieuwe regeling organiseerden we op 18 maart 2024 een workshop consortiumvorming.

Contact

Houd deze webpagina in de gaten voor actuele ontwikkelingen rondom onze plannen en activiteiten. Heb je een vraag? Neem dan contact op met:

Marcus van Leeuwen

Programmamanager

Richting Europa, European Partnerships, Internationalisering, SPRONG

Thomas Kelderman

Programmamanager

KIA Maatschappelijk Verdienvermogen, Nationale Wetenschapsagenda, internationalisering