Pionieren als L.INT-lector

"Het was 1 groot avontuur. Fontys en DIFFER hebben door de L.INT-regeling iets voor elkaar gekregen dat anders niet mogelijk was geweest. We hebben een nieuw thema voor Fontys op de kaart gezet en de kans gekregen om een kenniscentrum te starten. Daarmee zijn we voorlopers", aldus de 1e L.INT-lector Peter Thüne.

Het L.INT-programma maakt het mogelijk dat een lector een aanstelling aan een hogeschool combineert met een aanstelling aan een nationaal onderzoeksinstituut, om zo het onderzoek in de innovatieketen te versterken.

Peter Thüne werd op 1 februari 2017 aangesteld als de allereerste L.INT-lector. Hij is werkzaam als docent aan Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen en werkt nu ook bij DIFFER - het Dutch Institute for Fundamental Energy Research. Hoe kijkt hij terug op deze jaren?

Experimenteren

Thüne: "Het voordeel was dat ik durfde te experimenteren. Maar het verliep niet vanaf het begin allemaal soepel. Omdat het een nieuw werkveld is, was nog heel weinig bekend. Tegelijk waren we enorm ambitieus. Dankzij Regieorgaan SIA kregen we de kans om de sprong te wagen!

Ik adviseer L.INT-lectoren om eerst te investeren in draagvlak onder collega’s. Zo ontdekte ik dat bij mijn collega’s nog weinig kennis aanwezig was over solar fuels en energietransitie. Daardoor waren er weinig medestanders. Ook was onderwijs topprioriteit. Dan is het moeilijk tijd te vinden voor andere dingen. Vroegtijdig afspraken maken is dus heel belangrijk.

Inmiddels hebben we ons thema samen bepaald: we focussen op de materiaalaspecten van waterelektrolyse. Daardoor verloopt de samenwerking een stuk gemakkelijker."

Bruggenbouwers

"Onze studenten waren bruggenbouwers. Door hun stages werd de band tussen Fontys en DIFFER hechter. Wij moesten DIFFER leren kennen om geschikte en realistische stageopdrachten te bedenken", vertelt Thüne.

"Onze studenten zijn nu graag geziene gasten bij DIFFER, en het is een populaire stageplek geworden voor Fontys-studenten die de onderzoekswereld willen verkennen. Veel studenten hebben door deze ervaring het thema energieopslag ontdekt."

Peter Thüne en Michail Tsampas bij de gevel van instituut DIFFER

Peter Thüne (rechts) samen met Dr. Michail Tsampas van DIFFER

De toekomst

"Het is fantastisch dat Regieorgaan SIA ons de kans gaf om een kenniscentrum op te bouwen", geeft Thüne aan. "We zijn enorm blij met DIFFER als partner. Ik wil zeker op de ingeslagen route verder gaan. Studenten kunnen stage lopen bij DIFFER of bij bedrijven waarmee we nu samenwerken."

Vrij recent hebben Fontys en DIFFER samen met een aantal industriële partners verschillende projecten op het gebied van waterelektrolyse opgestart. Een grote uitdaging op dat terrein is het bouwen van betaalbare electrolysers: reactoren waarmee je waterstof uit water haalt. Die zijn nodig voor de wereldwijde productie van duurzame waterstof.

DIFFER over L.INT

Dr. Michail Tsampas, leider onderzoeksgroep Catalytic and Electrochemical Processes for Energy Applications bij DIFFER: "DIFFER heeft veel gehad aan het lectorprogramma van Peter Thüne. Het heeft ons geholpen in de ondersteuning van lopende activiteiten, en bij het ontwikkelen van nieuwe, gezamenlijke projecten. Stagiaires van Fontys hebben de juiste capaciteiten om ons onderzoek te ondersteunen en onze materiaal- en procesevaluatie te versnellen.

Peter heeft ons geholpen door uitstekende kandidaten aan te dragen, hun vorderingen te volgen en constructief te begeleiden. Tijdens het programma leerden we elkaars capaciteiten kennen en ontwikkelden we kleine projecten voor kennisoverdracht, die mettertijd in omvang zijn uitgebreid. Onlangs scoorden we in 2 landelijke subsidiecalls, 1 onder leiding van Peter (RAAK-PRO-project ALMA) en 1 onder leiding van DIFFER (NWA-ECCM project SCALE)."

Foto-credits

Op de foto's rechts in beeld: Peter Thüne en collega's Yvonne van Lith (docent Toegepaste Natuurwetenschappen en onderzoeker Fontys Expertisecentrum Circulaire Transitie), studenten Toon Peeters en Ruben Jacobs.

Fotograaf: Tomas Mutsaers