Impuls Kwaliteitszorg Professional Doctorate

 • Financiering voor de inrichting, ontwikkeling en instandhouding van de Graduate Commissies binnen de pilot Professional Doctorate
 • Per domein kan 1 hogeschool 1 aanvraag indienen
 • Het bedrag dat aangevraagd kan worden verschilt per domein
 • In totaal is € 3,5 miljoen beschikbaar, met een maximum van 7 toekenningen
Indieningsronde september 2023

Inhoud

Doel Professional Doctorate

In de periode 2023-2029 wordt onder verantwoordelijkheid van de Vereniging Hogescholen in 7 domeinen de pilot van de professional doctorate (PD) uitgevoerd.
De domeinen zijn:

 1. Energie & Duurzaamheid
 2. Gezondheid & Welzijn
 3. Kunst + Creatief
 4. Leisure, Tourism & Hospitality
 5. Maritiem
 6. Onderwijs: Leren en Professionaliseren
 7. Techniek & Digitalisering

De PD is een nieuwe beroepsopleiding waarin praktijkgericht onderzoek centraal staat. Kandidaten worden opgeleid tot hooggekwalificeerde onderzoekende professionals die leren interveniëren in complexe praktijken op niveau EQF-8 (doctoraatsniveau).Regieorgaan SIA is partner van de Vereniging Hogescholen in de ontwikkeling van het stelsel van praktijkgericht onderzoek. In deze pilot hebben we de taak de onderzoekskwaliteit van de PD-trajecten te stimuleren. Dat doen we via de regeling Professional Doctorate, deze impuls en via monitoring.

Graduate Commissie

Elk domein heeft een Graduate Commissie. De commissie is verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg van het PD-programma van het betreffende domein. De taken van de Graduate Commissie met betrekking tot de kwaliteitszorgs staan in de bijlage van de call for proposals (zie rondepagina).

Impuls Kwaliteitszorg Professional Doctorate

Met de regeling Impuls Kwaliteitszorg Professional Doctorate kunnen de hogescholen die in de pilot samenwerken binnen 1 domein een Graduate Commissie inrichten, ontwikkelen en in stand houden. Doordat de Graduate Commissie verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het PD-programma, stimuleren we hiermee de onderzoekskwaliteit van de trajecten in de pilot.

Financiering

Per domein doet 1 hogeschool een aanvraag. Het bedrag dat maximaal aangevraagd kan worden, is afhankelijk van het complexiteit van het domein. De complexiteit wordt bepaald door het beoogde aantal startende kandidaten in combinatie met het aantal deelnemende hogescholen. Het bedrag per domein varieert van € 350.000 tot
€ 750.000.

Ophaalmomenten

Deze regeling kent 2 ophaalmomenten, op 1 juni en 26 september 2023. Dit zijn de data waarop Regieorgaan SIA alle tot dan toe binnengekomen aanvragen in behandeling neemt. Meer informatie en alle ophaalmomenten vind je op de rondepagina.

Gesloten ronde

Details bekijken

Beoordeling

Een aanvraag die voldoet aan de indieningscriteria krijgt een preadvies, opgesteld door een medewerker van het bureau van Regieorgaan SIA. De aanvraag en het preadvies worden vervolgens voorgelegd aan de beoordelingscommissie. De commissie, bestaande uit experts uit de onderzoekswereld en de praktijk, geeft de aanvraag een positief of negatief oordeel en stelt een advies op voor het bestuur van Regieorgaan SIA. Het bestuur toetst de gevolde procedure en besluit over toekenning op basis van het advies.

Contact

Wil je meer informatie over de regeling Impuls Kwaliteitszorg Professional Doctorate of heb je een vraag? Neem dan contact op met:

Maartje Harmelink

Programmamanager

Pilot Professional Doctorate

Andere financieringsmogelijkheden van Regieorgaan SIA

Is dit niet de financiering die je zoekt? Regieorgaan SIA heeft ook een financiering voor Professional Doctorate-kandidaten. En verschillende soorten onderzoeksfinanciering. Kijk op onze pagina Financiering voor een overzicht van onze financieringen.