Indieningsronde september 2023

In totaal is € 3,5 miljoen beschikbaar in deze ronde. Je krijgt afhankelijk van het domein waar de Graduate Commissie actief in is € 350.000 tot € 750.000.

Ophaalmomenten:
 • Opening ronde 21 maart 2023
 • 1e ophaalmoment 1 juni 2023, 14:00 uur
 • Preadviezen bureaumedewerkers juni 2023
 • Beoordeling en besluit juli 2023
 • Bekendmaking juli 2023

Inhoud

Vooraf

Op deze pagina vind je in het kort de belangrijkste informatie over deze ronde. Lees voordat je een aanvraag gaat schrijven altijd de handleiding (call for proposals). Je vindt alle benodigde documenten onderaan deze pagina.

2 ophaalmomenten

Je kunt vanaf de publicatie van de call for proposals doorlopend aanvragen indienen. Dit kan tot uiterlijk 26 september 2023, 14:00 uur. Dit is de sluitingsdatum van de ronde. Daarnaast is er 1 ander ophaalmoment: 1 juni 2023 (zie ook de tijdlijn bovenaan deze pagina).

Na elk ophaalmoment toetsen we of de aanvragen die zijn ingediend voldoen aan de voorwaarden die in de call for proposals en de bijbehorende formulieren staan. Voldoet een aanvraag aan alle voorwaarden? Dan begint op dat moment de beoordelingsprocedure.

Beoordelingscriteria

De beoordelingscommissie beoordeelt de aanvragen aan de hand van deze criteria:

 • de mate waarin het inhoudelijk bestedingsplan past binnen de doelstelling van de Impuls Kwaliteitszorg Professional Doctorate, zoals geformuleerd in de call for proposals;
 • in hoeverre de inzet opweegt tegen het beoogde resultaat;
 • de haalbaarheid en uitvoerbaarheid.

De commissie beoordeelt de aanvraag op deze 3 criteria met een voldoende of een onvoldoende. Op elk criterium moet een voldoende gescoord worden om in aanmerking te komen voor financiering.

Subsidievoorwaarden

Als aanvrager ben je verantwoordelijk voor het maken van afspraken met de andere hogescholen in het domein waarvoor de impuls is aangevraagd. Het geld kan bijvoorbeeld besteed worden aan:

 • de inrichting van de toetsing en opzet van de kwaliteitsbeoordeling (zoals handleidingen, beoordelingsformulieren, checklists en training van beoordelaars);
 • activiteiten en bijeenkomsten gericht op normvinding, netwerkvorming en kennisdeling rond kwaliteitszorg binnen het domein;
 • inhuren van expertise op gebied van kwaliteitszorg, toetsing, netwerkvorming, leren innoveren en/of communiceren;
 • activiteiten in het kader van monitoring en evaluatie.

Start en uitvoering traject

Is de aanvraag toegekend? Tijdens de looptijd van het traject houd je Regieorgaan SIA op de hoogte van de voortgang. Regieorgaan SIA monitort het traject. Daarbij wordt een onafhankelijke monitoringscommissie ingezet. Dit is dezelfde commissie als de commissie die de beoordeling doet.

Indienen via ISAAC

Je kunt je aanvraag alleen indienen via ISAAC. ISAAC is het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO. In ISAAC vind je altijd de juiste en meest actuele formulieren voor je aanvraag. De formulieren aangeboden op deze website zijn een voorbeeld. Bekijk onze pagina over ISAAC voor praktische informatie over het systeem.

Documenten

Contact

Wil je meer informatie over de regeling Impuls Kwaliteitszorg Professional Doctorate of heb je een vraag? Neem dan contact op met:

Maartje Harmelink

Programmamanager

RAAK-publiek, Pilot Professional Doctorate

Andere financieringsmogelijkheden van Regieorgaan SIA

Is dit niet de financiering die je zoekt? Regieorgaan SIA heeft ook een financiering voor Professional Doctorate-kandidaten. En verschillende soorten onderzoeksfinanciering. Kijk op de pagina Financiering voor een overzicht van onze subsidies.