KIEM-groen pilotregeling practoraten

open
  • Voor 1-jarig onderzoek van mbo-instellingen in samenwerking met een lectoraat van een hogeschool en 2 praktijkpartners, waarvan ten minste 1 uit het mkb
  • De financiering is maximaal € 40.000 per aanvraag
  • De partners in het onderzoek cofinancieren met 25% van het bedrag dat je aan subsidie aanvraagt
Indieningsronde september 2024

Inhoud

Doel KIEM-groen pilotregeling practoraten

Waar het hbo lectoraten heeft, kent het mbo practoraten. Dit zijn expertiseplatforms met een onderzoekscomponent, georganiseerd als onderdeel van een mbo-instelling. Zo zijn er ook practoraten actief in het groene domein.

De KIEM-groen pilotregeling practoraten is gericht op het opzetten en stimuleren van (nieuwe) samenwerkingsverbanden tussen practoraten, lectoraten, kennisinstellingen en mkb-partners. Dit stimuleert het professionaliseren van practoraten door het bevorderen van hun positie in de kennisketen.

Kennis en Innovatie Agenda: Landbouw, Water, Voedsel

De KIEM-groen pilotregeling practoraten stimuleert onderzoek binnen de Kennis en Innovatie Agenda (KIA) op het thema Landbouw, Water, Voedsel. Binnen deze KIA zijn een aantal missies. Hier moet het onderzoek van de practoraten bij aansluiten. De missies zijn:

  • Kringlooplandbouw
  • Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie
  • Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied
  • Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
  • Duurzame en veilige Noordzee en andere wateren
  • Nederland is en blijft de best beschermde en leefbare delta
  • Sleuteltechnologieën

Aanvragen die inhoudelijk buiten de KIA Landbouw, Water, Voedsel vallen, maar wel aansluiten bij andere LNV-beleidsopgaven zijn onder specifieke voorwaarden ook ontvankelijk. Je leest hierover meer in hoofdstuk 2 van de call for proposals, te vinden op de rondepagina van deze regeling.

Toepasbare kennis, oplossen van praktische vraagstukken

Aanvragen voor KIEM-groen pilotregeling practoraten gaan over toepasbare kennis en het oplossen van praktische vraagstukken. Verbetering en ontwikkeling van de eigen praktijk zijn leidend. Mogelijke uitkomsten van projecten zijn onder andere netwerkactiviteiten, prototypes, testen, (business)modellen, methoden, werkwijzen, demonstrators, processen, productconcepten en dienstconcepten.

Financiering van onderzoek

Ben je onderzoeker bij een mbo-instelling? Dan kun je aanvragen indienen in ISAAC. Het maximale bedrag dat je kunt aanvragen is € 40.000. Bij de aanvraag is minimaal 1 lectoraat van een hogeschool betrokken. Dit lectoraat is aangesloten bij een Centre of Expertise. Ook zijn ten minste 2 praktijkpartners betrokken, waarvan er in ieder geval 1 een mkb-bedrijf is.

Deze partners dragen bij aan het projectbudget. De hoogte van deze bijdrage is gelijk aan 25% van de subsidie die je aanvraagt. Dat kan in geld of in natura. Vraag je het maximale subsidiebedrag aan en zijn er naast de cofinanciering van de praktijkpartners geen extra bijdragen, dan is de totale projectomvang dus € 50.000. Projecten duren maximaal 12 maanden.

3 indieningsrondes

KIEM-groen pilotregeling practoraten heeft 3 indieningsrondes, verdeeld over 3 jaar in de periode 2021-2024. Als er voor deze regeling een ronde openstaat, kun je doorlopend indienen. Na ontvangst toetsen we of een aanvraag voldoet aan de voorwaarden die in de call for proposals en de bijbehorende formulieren staan. Dit is de ontvankelijkheidscontrole. De beoordelingscommissie behandelt de ontvankelijk verklaarde aanvragen op volgorde van binnenkomst: first come, first served.

Aanvraag voorbereiden

KIEM is een kleine, laagdrempelige regeling. Een aanvraag voorbereiden kost gemiddeld 2 maanden. Bekijk onze pagina met tips voor het schrijven van een goede aanvraag.

Openstaande ronde

Sluitingsdatum uiterlijk Sept. 10, 2024
Details bekijken

Gesloten ronde

Details bekijken

Beoordeling

Alle ontvankelijk verklaarde aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie. De commissie bestaat uit experts uit de onderzoekswereld en de praktijk. Uiterlijk 10 weken na het moment van in behandeling nemen van je voorstel hoor je of je aanvraag is gehonoreerd. Lees meer over onze algemene beoordelingsprocedure.

Contact

Wil je meer weten over KIEM-groen pilotregeling practoraten? Neem dan contact op met:

Thijs Simons

Programmamanager

KIA Landbouw, Water, Voedsel, Praktijkkennis voor Voedsel en Groen

Teun van Haaren

Programmamanager

Praktijkkennis voor Voedsel en Groen, L.INT, Deltapremie

Subsidieregelingen Voedsel en Groen

Regieorgaan SIA heeft verschillende subsidieregelingen binnen het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen. Bekijk de uitgangspunten van het programma en een overzicht van de financieringsmogelijkheden op de programmapagina.