KIEM GoFood

open KIEM - 3 ophaalmomenten

Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt € 360.000. De financiering is maximaal € 40.000 per aanvraag.

Ophaalmomenten:
  • Opening ronde 11 december 2023
  • 3e ophaalmoment en sluiting 8 oktober 2024, 14.00 uur
  • Beoordeling december 2024
  • Besluit december 2024
  • Bekendmaking besluit januari 2025

Inhoud

Achtergrond

De Nederlandse levensmiddelenindustrie moet innoveren om te kunnen voldoen aan de huidige en toekomstige maatschappelijke eisen op het gebied van duurzaamheid, gezondheid en veiligheid. De sector kent veel mkb-ondernemingen die, in tegenstelling tot grotere ondernemingen in de sector, niet kunnen beschikken over eigen R&D-faciliteiten en hebben vaak nog geen samenwerking met kennisinstellingen.

Voor een groot gedeelte van de food mkb-ondernemingen blijven kansen liggen binnen het kennisaanbod van hogescholen, universiteiten en andere kennisinstellingen. Hierdoor blijven mogelijkheden onbenut voor innovatie, implementatie van nieuwe producten en processen en de bijbehorende marktimpact, terwijl deze hard nodig zijn voor een duurzame en concurrerende voedselproductie van de 21e eeuw. Met KIEM GoFood stimuleert de Topsector AgriFood samen met Regieorgaan SIA de verbinding van deze mkb-ondernemingen met publieke kennisinstellingen.

Doel KIEM GoFood

Het doel van KIEM GoFood is het (verkennend) onderzoeken van nieuwe praktijkvragen door middel van praktijkgerichte onderzoeksactiviteiten. Deze onderzoeksactiviteiten worden uitgevoerd door een netwerk van kennisinstellingen en praktijkpartners (bedrijven). Regieorgaan SIA stimuleert met deze regeling zowel (duurzame) netwerkvorming als het verkennen van praktijkvragen, die een kiem kunnen zijn voor een vervolgproject of een innovatie.

Thematisch kader

Aanvragen binnen de regeling KIEM GoFood hebben betrekking op praktijkvragen die van belang zijn voor mkb-ondernemingen in de (industriële) productie van voedingsmiddelen en toeleverende mkb-ondernemingen zoals producenten van verpakkingsmateriaal, leveranciers van grond- en hulpstoffen en leveranciers voor procesapparatuur, met uitzondering van veredeling.

KIEM GoFood is met name gericht op het met behulp van onderzoek en onderwijs versterken en vergroten van de (markt)impact van innovaties in het mkb. De onderzoeksactiviteiten binnen KIEM GoFood leiden derhalve in ieder geval tot 1 van de volgende resultaten: kennisdeling, doorontwikkeling van de onderzoeksresultaten, toepassing van resultaten in nieuwe (schaalbare) producten in de fase van proof of concept, ontwikkelprojecten, opschaling en vermarkting.

Bijdrage aan Missiegedreven Innovatiebeleid

Met het uitvoeren van de KIEM-regelingen draagt Regieorgaan SlA bij aan het Kennis en Innovatieconvenant 2024-2027. Het convenant komt voort uit het Missiegedreven Innovatiebeleid. In het convenant heeft praktijkgericht onderzoek van hogescholen een prominente plek.

Centraal in het nieuwe Missiegedreven Innovatiebeleid staan 8 maatschappelijke thema’s, uitgewerkt in Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s). Deze KIEM-regeling draagt bij aan de KIA Landbouw, Water, Voedsel (KIA LWV). Vanuit de KIA LWV zijn er diverse activiteiten en initiatieven om specifieke doelgroepen te stimuleren en te faciliteren op de weg naar innovatie. Het doel is om altijd stappen te zetten die bijdragen aan het oplossen van de binnen de KIA LWV benoemde opgaven.

Kijk voor meer informatie op onze webpagina over het Missiegedreven Innovatiebeleid.

Budget

Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt € 360.000. De financiering is maximaal € 40.000 per aanvraag. Regieorgaan SIA en Topsector AgriFood financieren dit gezamenlijk.

Indienen via ISAAC

Je kunt je aanvraag alleen indienen via ISAAC. ISAAC is het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO. In ISAAC vind je altijd de juiste en meest actuele formulieren voor je aanvraag. De formulieren aangeboden op deze website zijn een voorbeeld. Bekijk onze pagina over ISAAC voor praktische informatie over het systeem.

Documenten

Contact

Wil je meer weten over KIEM GoFood? Neem dan contact op met:

Jerry Verschuren

Programmamanager