Richting Europa (pilot)

  • 1-jarige financiering voor hogescholen om een strategie te ontwikkelen en implementeren voor aansluiting bij de Europese onderzoekstrategie, netwerken en programma’s
  • De financiering is maximaal € 40.000 per aanvraag
  • Hogescholen cofinancieren 25% bij van het subsidiebedrag
Indieningsronde april 2023 Indieningsronde oktober 2022

Inhoud

Doel pilotregeling Richting Europa

Met de pilotregeling Richting Europa wil Regieorgaan SIA hogescholen stimuleren om een strategie te ontwikkelen en te implementeren voor aansluiting bij de Europese onderzoek- en innovatiestrategie, netwerken en programma’s. Hiervoor stellen we financiering beschikbaar.

Een hogeschool kan de subsidie inzetten om capaciteit op te bouwen voor strategieontwikkeling, voor Europese netwerkontwikkeling en voor het opbouwen van supportinfrastructuur die nodig is om Europese projectvoorstellen in te dienen en te implementeren. Meer hierover lees je in hoofdstuk 2 van de call for proposals.

Pilot Richting Europa

Deze subsidieregeling is onderdeel van het pilotprogramma Richting Europa. Het doel hiervan is dat:

  1. de regionale en nationale thematische agenda’s voor het praktijkgerichte onderzoek beter aansluiten bij de Europese onderzoek- en innovatiestrategie en bij bestaande maatschappelijke uitdagingen in Europa;
  2. hogescholen, lectoren en hun onderzoeksgroepen beter zijn aangesloten bij Europese netwerken;
  3. hogescholen een professionaliseringsslag maken op het gebied van Europees onderzoek en innovatie.

Het pilotprogramma bestaat naast deze financieringsregeling voor strategieontwikkeling- en implementatie door hogescholen uit een reeks door Regieorgaan SIA georganiseerde (landelijke) bijeenkomsten.

Financiering van het project

Het maximale bedrag dat je kunt aanvragen is € 40.000. De hogeschool draagt zelf 25% van het subsidiebedrag bij. Dit kan in geld of in natura. De totale projectomvang is bij een subsidiebedrag van € 40.000 is dan ten minste € 50.000.

Aanvraag voorbereiden

Een aanvraag voorbereiden kost gemiddeld 4 maanden. Bekijk onze pagina met tips voor het schrijven van een goede aanvraag.

Gesloten ronde

Details bekijken

Gesloten ronde

Details bekijken

Beoordeling

De in behandeling te nemen aanvragen worden door een onafhankelijke beoordelingscommissie behandeld op volgorde van binnenkomst: first come, first served. De commissie bestaat uit experts op het gebied van Europese onderzoeks- en innovatieprogramma’s.

Je hoort ongeveer 2 maanden na het indienen van je aanvraag of je aanvraag wordt gehonoreerd. Als het beschikbare budget ontoereikend is om alle aanvragen met een positief oordeel te honoreren, is de volgorde van binnenkomst bepalend (first come, first served). Lees meer over onze algemene beoordelingsprocedure.

Contact

Wil je meer informatie over de pilotregeling Richting Europa of over het programma Richting Europa? Neem dan contact op met:

Marcus van Leeuwen

Programmamanager

Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid, internationalisering