Platformregeling

  • Voor het opstarten of doorontwikkelen van lectorenplatforms
  • Hogescholen of organisaties met een publieke opdracht vragen de financiering aan
  • Je kunt maximaal € 100.000 per platform aanvragen

Inhoud

Doel Platformregeling

Met de Platformregeling bevordert Regieorgaan SIA samenwerking tussen lectoren die onderzoek doen binnen hetzelfde thema. Dit zorgt voor meer onderlinge strategische, inhoudelijke en organisatorische afstemming en kennisdeling. Zo kunnen hogescholen beter bijdragen aan het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid. En schakelen zij vlotter over regionale vraagstukken en nationale en internationale programma’s als de Nationale Wetenschapsagenda (NWA).

Geen openstaande ronde

Er is op dit moment geen openstaande ronde voor de Platformregeling. Je kunt nu geen financiering aanvragen.

Lectorenplatforms

Contact

Wil je meer informatie over de Platformregeling? Neem dan contact op met

Eras Draaijers
Programmamanager

Platformregeling, Praktijkgericht onderzoek voor extramurale zorg, Sport en bewegen