Indieningsronde december 2023

In totaal is € 11.160.000 beschikbaar in deze ronde. Je krijgt maximaal € 248.000 per aanvraag.

Ophaalmomenten:
 • Opening ronde 6 maart 2023
 • Deadline aanleveren commissieverslag 7 maart 2023, 23.59 uur
 • Besluit over commissieverslag maart 2023
 • 1e ophaalmoment 6 april 2023, 14:00 uur
 • Toetsing door bureau april 2023
 • Vaststelling beoordeling en besluit eind april 2023
 • Bekendmaking mei 2023

Inhoud

Vooraf

Op deze pagina vind je in het kort de belangrijkste informatie over deze ronde. Lees voordat je een aanvraag gaat schrijven altijd de handleiding (call for proposals). Je vindt alle benodigde documenten onderaan deze pagina.

4 ophaalmomenten

Je kunt vanaf de publicatie van de call for proposals doorlopend aanvragen indienen. Dit kan tot uiterlijk 20 december 2023, 14.00 uur. Dit is de sluitingsdatum van de ronde. Daarnaast zijn er 3 andere ophaalmomenten: 6 april 2023 en 13 juni 2023 en 13 november 2023 (zie de tijdlijn bovenaan deze pagina). Als we het totale bedrag toekennen voor de uiterste sluitingsdatum (20 december 2023), sluit de ronde eerder en vervallen de overige ophaalmomenten.

Na elk ophaalmoment toetsen we of de aanvragen die zijn ingediend voldoen aan de voorwaarden die in de call for proposals en de bijbehorende formulieren staan. Voldoet een aanvraag aan alle voorwaarden? Dan begint op dat moment de toetsingsprocedure.

Toetsingsprocedure

De commissie toetst de aanvragen - inclusief preadvies van een medewerker van Regieorgaan SIA - op de volgende voorwaarden.

Voorwaarden met betrekking tot de kandidaat

 • Er is een onderbouwd positief oordeel over de geschiktheid van de kandidaat door de Graduate Commissie.
 • De PD-kandidaat beschikt over een afgeronde universitaire of hbo-master (of equivalent).
 • De PD-kandidaat beschikt over aantoonbare relevante praktijkervaring en praktijkinzichten.

Voorwaarden met betrekking tot het voorstel

 • Er is een onderbouwd positief oordeel over de geschiktheid van het PD-voorstel door de Graduate Commissie.
 • Het PD-voorstel sluit aan bij het profiel en het meerjarig plan van het betreffende PD-programma.

Voorwaarden met betrekking tot het consortium

 • Er is een onderbouwd positief oordeel over de geschiktheid van het consortium door de Graduate Commissie.
 • Aan de begeleidingscommissie neemt ten minste 1 lector deel met kennis en expertise op EQF8-niveau.
 • Vanuit de praktijk zijn 2 professionals lid van de begeleidingscommissie. Deze professionals hebben tenminste masterniveau.

Financiële voorwaarden

 • Het aangevraagde subsidiebedrag voor de loonkosten van de PD-kandidaat is niet meer dan € 234.600.
 • Het aangevraagde subsidiebedrag voor reis- en studiekosten is niet meer dan € 13.400.

Algemene subsidievoorwaarden

Als aanvrager ben je verantwoordelijk voor het maken van afspraken met de partners in het PD-traject over de toegang tot en de rechten op onderzoeksresultaten en, indien van toepassing, over intellectueel eigendom. Ook moet je afspraken maken over open access publicaties en datamanagement en de ethische aspecten van je onderzoek.

Start en uitvoering traject

Is de aanvraag toegekend? Binnen 4 weken na de startdatum van de PD-kandidaat dien je in ISAAC het door het College van Bestuur van de hogeschool ondertekende formulier 'Aanstelling PD-kandidaat’ in. De 1e termijnbetaling gebeurt 4 weken daarna.

Tijdens de looptijd van het traject houd je Regieorgaan SIA op de hoogte van de voortgang. Regieorgaan SIA monitort het traject. Daarbij wordt een onafhankelijke monitoringscommissie ingezet. Dit is dezelfde commissie als de commissie die de toetsing uitvoert.

Indienen via ISAAC

Je kunt je aanvraag alleen indienen via ISAAC. ISAAC is het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO. In ISAAC vind je altijd de juiste en meest actuele formulieren voor je aanvraag. De formulieren aangeboden op deze website zijn een voorbeeld. Bekijk onze pagina over ISAAC voor praktische informatie over het systeem.

Documenten

Contact

Wil je meer weten over de financiering van professional doctorate-kandidaten? Neem dan contact op met:

Maartje Harmelink

Programmamanager

Pilot Professional Doctorate