Lectorenplatforms

Lectoren van hogescholen werken samen in platforms. Een lectorenplatform is georganiseerd rondom een thema dat aansluit bij de agenda’s van de topsectoren en grote maatschappelijke vraagstukken.

Bekijk overzicht lectorenplatforms

Positie van praktijkgericht onderzoek in kennisinfrastructuur

Hogescholen leveren met praktijkgericht onderzoek een relevante bijdrage aan onderzoek en innovatie. En het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken die de inzet vragen van veel verschillende partijen.

Het wordt steeds belangrijker om als hogeschool en als lector samen te werken en kennis te delen. Daarom bundelen lectoren hun krachten in een lectorenplatform. Ze werken onderling samen en zijn een zichtbare partner voor nationale en regionale organisaties. Regieorgaan SIA financiert, stimuleert en werkt samen met de platforms. Dit doen we onder andere met onze Platformregeling. Inmiddels zijn er 22 lectorenplatforms in Nederland.

overzicht van alle platforms en betrokken netwerkpartners

Overzicht van de lectorenplatforms en betrokken organisaties, zoals brancheverenigingen en kennisinstellingen. Download deze afbeelding.

Contact

Wil je meer weten over de lectorenplatforms? Neem dan contact op met:

Eras Draaijers
Programmamanager

Platformregeling, Praktijkgericht onderzoek voor extramurale zorg, Sport en bewegen