Lectorenplatforms

Lectoren van hogescholen werken samen in platforms. Een lectorenplatform is georganiseerd rondom een thema dat aansluit bij de agenda’s van de topsectoren en grote maatschappelijke vraagstukken.

Bekijk overzicht lectorenplatforms

Positie van praktijkgericht onderzoek in kennisinfrastructuur

Hogescholen leveren met praktijkgericht onderzoek een relevante bijdrage aan onderzoek en innovatie. En het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken die de inzet vragen van veel verschillende partijen.

Het wordt steeds belangrijker om als hogeschool en als lector samen te werken en kennis te delen. Daarom bundelen lectoren hun krachten in een lectorenplatform. Ze werken onderling samen en zijn een zichtbare partner voor nationale en regionale organisaties. Regieorgaan SIA financiert, stimuleert en werkt samen met de platforms. Dit doen we onder andere met onze Platformregeling. Inmiddels zijn er 32 lectorenplatforms in Nederland.

Een overzicht van de huidige lectorenplatforms

Bovenstaand overzicht weergeeft de grootte van de lectorenplatforms en de onderlinge verhoudingen tussen platforms. Sommige lectoren nemen namelijk deel aan meerdere platforms. De platforms die worden getoond zijn: Breed Platform Arbeid, Applied Science (DAS), Voedsel en Gezondheid, Zelfmanagement, Biobased Economy fase 2, STUDIO 21CS, Technologie voor Gezondheid en Welzijn (PIT), Sport en Bewegen, Retail Innovation Platform, Circulaire Economie, NADR2, Veiligheid, Energievoorziening in Evenwicht (LEVE), Personalised Health 2, LOGITIMO, Urban Energy (NLP-UE), Kunst ~ Onderzoek, Water, Praktijkgericht ICT Onderzoek, Stad en Wijk, Gebouwde Omgeving (NL-GO) en Onderwijs / kunst, wetenschap en technologie. Meer informatie over de lectorenplatforms en contactpersonen vind je op deze pagina.

Contact

Wil je meer weten over de lectorenplatforms? Neem dan contact op met:

Eras Draaijers

Programmamanager

KIA Gezondheid & Zorg, Praktijkgericht onderzoek voor extramurale zorg, KIEM Sport