KIEM GoChem

open KIEM - 3 ophaalmomenten

Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt € 1.280.170. De financiering is maximaal € 40.000 per aanvraag.

Ophaalmomenten:
  • Opening ronde 11 december 2023
  • 3e ophaalmoment en sluiting 8 oktober 2024, 14.00 uur
  • Beoordeling december 2024
  • Besluit december 2024
  • Bekendmaking besluit januari 2025

Inhoud

Achtergrond

De regeling KIEM GoChem bestaat sinds 2019 en heeft zijn oorsprong in het programma GoChem, een gezamenlijk programma van Regieorgaan SIA en de topsector chemie (ChemistryNL). GoChem is gericht is op het aanjagen van innovatie in de chemie- en chemieverwerkende sector door samenwerking van innovatieve mkb-ondernemingen met kennisinstellingen te stimuleren en te ondersteunen. Het uiteindelijke doel is daarbij om duurzame groei te realiseren met een positieve impact op milieu en economie.

Het programma GoChem heeft een programmabureau, waar aanvragers van KIEM GoChem advies kunnen krijgen over hun projectidee. Dit advies staat los van de beoordeling van het project door de beoordelingscommissie.

Met het uitvoeren van KIEM GoChem draagt Regieorgaan SlA bij aan het realiseren van de doelstellingen van het programma GoChem. Lees meer over het programma GoChem.

Doel KIEM GoChem

Het doel van KIEM GoChem is het (verkennend) onderzoeken van nieuwe praktijkvragen door middel van praktijkgerichte onderzoeksactiviteiten. Deze onderzoeksactiviteiten worden uitgevoerd door een netwerk van kennisinstellingen en praktijkpartners. Regieorgaan SIA stimuleert met KIEM GoChem zowel netwerkvorming als het verkennen van praktijkvragen, die een KIEM kunnen zijn voor een vervolgproject of een innovatie.

Met KIEM GoChem worden mkb-ondernemingen die binnen de scope van de regeling actief zijn ondersteund bij innovatie.

Thematisch kader

Een aanvraag past bij KIEM GoChem als deze valt binnen 1 of meerdere van de volgende deelgebieden: duurzame chemie, de Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP) 6, 7 en 8 van Missie Industrie (Missie C) van de Integrale Kennis- en Innovatieagenda voor Klimaat en Energie delen van de ChemistryNL roadmaps; Chemistry for Life of Chemical Sensing & Enabling Technologies. Deze onderdelen van de scope zijn met elkaar verweven en vertonen in de praktijk veel overlap.

Meer toelichting over de verschillende deelgebieden vind je in paragraaf 2.2 van de call for proposals.

Bijdrage aan Missiegedreven Innovatiebeleid

Met het uitvoeren van de KIEM-regelingen draagt Regieorgaan SlA bij aan het Kennis en Innovatieconvenant 2024-2027. Het convenant komt voort uit het Missiegedreven Innovatiebeleid. In het convenant heeft praktijkgericht onderzoek van hogescholen een prominente plek.

Centraal in het nieuwe Missiegedreven Innovatiebeleid staan 8 maatschappelijke thema’s, uitgewerkt in Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s). Chemie is een sleuteltechnologie voor innovatie in meerdere sectoren. Met KIEM GoChem draagt Regieorgaan SIA daarom bij aan de ambities zoals geformuleerd in verschillende KIA’s.

Kijk voor meer informatie op onze webpagina over het Missiegedreven Innovatiebeleid

Budget

Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt € 1.280.170. De financiering is maximaal € 40.000 per aanvraag. Binnen deze subsidieronde worden naar verwachting maximaal 32 aanvragen toegekend. Regieorgaan SIA, de topsector chemie (ChemistryNL) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) financieren dit gezamenlijk.

Indienen via ISAAC

Je kunt je aanvraag alleen indienen via ISAAC. ISAAC is het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO. In ISAAC vind je altijd de juiste en meest actuele formulieren voor je aanvraag. De formulieren aangeboden op deze website zijn een voorbeeld. Bekijk onze pagina over ISAAC voor praktische informatie over het systeem.

Documenten

Contact

Wil je meer weten over KIEM GoChem? Neem dan contact op met:

Iris Veenstra

Programmamanager

Wil je meer weten over het programma GoChem of wil je een projectidee voorleggen aan het programmabureau, neemt dan contact op met:

Harmen Veldman

Programmamanager

Programma GoChem