RAAK-PRO

open
  • Voor 4-jarig onderzoek van hogescholen samen met een breed kennisnetwerk
  • De subsidie is maximaal € 700.000 per aanvraag
  • De partners in onderzoek dragen 30% bij aan de totale projectkosten

Indieningsronde oktober 2024 Indieningsronde oktober 2022

Inhoud

Doel RAAK-PRO

Lectoren en onderzoekers doen samen met het kennisnetwerk en de beroepspraktijk gedurende 4 jaar praktijkgericht onderzoek. Door dit langdurig gezamenlijk onderzoek ontstaat een duurzame samenwerkingsrelatie tussen hogescholen en betrokken partners. Dit bevordert de kwaliteit van praktijkgericht onderzoek en het versterkt de onderzoekscapaciteit bij de hogeschool. RAAK-PRO helpt hogescholen met hun profileringsagenda en de ambitie om aan te sluiten bij economische en maatschappelijke ontwikkelingen.

Vraag vanuit de beroepspraktijk centraal

Bij RAAK-PRO staat een vraag uit de beroepspraktijk centraal. Het consortium bestaat, naast de hogeschool, minimaal uit 2 mkb-ondernemingen of publieke partijen uit de beroepspraktijk of een combinatie van beide. Het consortium werkt systematisch samen aan het ontwikkelen van nieuwe kennis en de toepassing daarvan. Oplossingen kunnen de vorm hebben van een prototype, een nieuwe werkwijze of een ander toepasbaar resultaat. Het onderzoek levert daarnaast een aantoonbare bijdrage aan de vernieuwing van het hoger beroepsonderwijs.

Financiering van onderzoek

Ben je lector of onderzoeker bij een hogeschool, dan kun je iedere 2 jaar RAAK-PRO-subsidie aanvragen. Het maximale bedrag dat je kunt aanvragen is € 700.000. Je kunt meerdere aanvragen indienen. De partners in het onderzoek, waaronder de hogeschool zelf, dragen minimaal 30% van de totale projectkosten bij. Dit kan in geld of in natura. Bij een maximale financiering van € 700.000 is de totale projectomvang minimaal € 1 miljoen.

Intentieverklaring

Voor RAAK-PRO is een intentieverklaring verplicht. Zonder intentieverklaring kan je geen aanvraag doen. De deadline voor de intentieverklaring van de openstaande ronde is 4 juni 2024, 14.00 uur.

Aanvraag voorbereiden

Een RAAK-PRO-aanvraag voorbereiden kost gemiddeld een half jaar. Je mag de aanvraag in het Nederlands of in het Engels indienen. Bekijk onze pagina met tips voor het schrijven van een goede aanvraag.

Openstaande ronde

Sluitingsdatum aanvraag uiterlijk Oct. 1, 2024
Details bekijken

Gesloten ronde

Details bekijken

Beoordeling

De beoordeling van RAAK-PRO-aanvragen gebeurt door een onafhankelijke beoordelingscommissie. De commissie bestaat uit experts uit de onderzoekswereld en de praktijk. De beoordeling bestaat uit verschillende stappen. Zo vindt er een referentenronde plaats en zijn er 2 momenten voor hoor en wederhoor. Nadat je een volledige aanvraag hebt ingediend, duurt het nog ongeveer een jaar voordat je hoort of je aanvraag is gehonoreerd. Lees meer over onze algemene beoordelingsprocedure.

Contact

Wil je meer weten over RAAK-PRO? Neem dan contact op met:

Nanouschka Wamelink

Programmamanager

RAAK-PRO

Andere financieringsmogelijkheden van Regieorgaan SIA

Is RAAK-PRO niet de financiering die past bij jouw onderzoek? Regieorgaan SIA financiert bijvoorbeeld ook 2-jarig onderzoek in samenwerking met het mkb (RAAK-mkb) of publieke instellingen (RAAK-publiek). Wil je financiering om jouw onderzoeksgroep verder te versterken? Lees dan meer over onze SPRONG-financiering. Kijk op de pagina Financiering voor een overzicht van al onze subsidies.