RAAK-PRO

  • Voor 4-jarig onderzoek van hogescholen samen met een breed kennisnetwerk
  • De subsidie is maximaal € 700.000 per aanvraag
  • De partners in onderzoek dragen 30% bij aan de totale projectkosten
Indieningsronde mei 2021

Inhoud

Doel RAAK-PRO

Lectoren en onderzoekers doen samen met het kennisnetwerk en de beroepspraktijk gedurende 4 jaar praktijkgericht onderzoek. Door dit langdurig gezamenlijk onderzoek ontstaat een duurzame samenwerkingsrelatie tussen hogescholen en betrokken partners. Dit bevordert de kwaliteit van praktijkgericht onderzoek en het versterkt de onderzoekscapaciteit bij de hogeschool. RAAK-PRO helpt hogescholen met hun profileringsagenda en de ambitie om aan te sluiten bij economische en maatschappelijke ontwikkelingen.

Vraag vanuit de beroepspraktijk centraal

Bij RAAK-PRO staat een vraag uit de beroepspraktijk centraal. Het consortium bestaat, naast de hogeschool, minimaal uit 2 mkb-ondernemingen of publieke partijen uit de beroepspraktijk of een combinatie van beide. Het consortium werkt systematisch samen aan het ontwikkelen van nieuwe kennis en de toepassing daarvan. Oplossingen kunnen de vorm hebben van een prototype, een nieuwe werkwijze of een ander toepasbaar resultaat. Het onderzoek levert daarnaast een aantoonbare bijdrage aan de vernieuwing van het hoger beroepsonderwijs.

Financiering van onderzoek

Ben je lector of onderzoeker bij een hogeschool, dan kun je iedere 2 jaar RAAK-PRO-subsidie aanvragen. Het maximale bedrag dat je kunt aanvragen is € 700.000. Je kunt meerdere aanvragen indienen. De partners in het onderzoek, waaronder de hogeschool zelf, dragen minimaal 30% van de totale projectkosten bij. Dit kan in geld of in natura. Bij een maximale financiering van € 700.000 euro is de totale projectomvang minimaal € 1 miljoen.

Vooraanmelding

Voordat je een RAAK-PRO-aanvraag indient, moest je voor de huidige ronde verplicht eerst een vooraanmelding doen. De deadline hiervoor was 12 januari 2021. Zonder vooraanmelding kun je geen volledige aanvraag indienen. Je vooraanmelding bestaat uit de vraagarticulatie, een overzicht van je beoogde netwerk en je onderzoeksplan op hoofdlijnen. In de vorige ronde van RAAK-PRO, die in 2018 opende, werkten we met een intentieverklaring. Zonder intentieverklaring kon je geen volledige aanvraag doen.

Aanvraag voorbereiden

Een aanvraag voorbereiden (inclusief vooraanmelding) kost gemiddeld 6 tot 9 maanden. Bekijk onze pagina met tips voor het schrijven van een goede aanvraag.

Ronde in beoordeling

Referentenronde, hoor en wederhoor uiterlijk Nov. 30, 2021
Details bekijken

Beoordeling

De beoordeling van RAAK-PRO-aanvragen gebeurt door een onafhankelijke beoordelingscommissie. De commissie bestaat uit experts uit de onderzoekswereld en de praktijk. De beoordeling bestaat uit verschillende stappen. Zo vindt er een referentenronde plaats en zijn er 2 momenten voor hoor en wederhoor. Nadat je een volledige aanvraag hebt ingediend, duurt het nog ongeveer een half jaar voordat je hoort of je aanvraag is gehonoreerd. Lees meer over onze algemene beoordelingsprocedure.

Contact

Wil je meer weten over RAAK-PRO? Neem dan contact op met:

Frank Karelse
Programmamanager

RAAK-PRO, SPRONG, Hbo-postdoc, Sleuteltechnologie, Energietransitie en Duurzaamheid

Andere financieringsmogelijkheden van Regieorgaan SIA

Is RAAK-PRO niet de financiering die past bij jouw onderzoek? Regieorgaan SIA financiert bijvoorbeeld ook 2-jarig onderzoek in samenwerking met het mkb (RAAK-mkb) of publieke instellingen (RAAK-publiek). Wil je financiering om jouw onderzoeksgroep verder te versterken? Lees dan meer over onze SPRONG-financiering. Kijk op de pagina Financiering voor een overzicht van al onze subsidies.