L.INT: Lectorposities bij instituten

  • Op dit moment wordt de L.INT-regeling herijkt
  • Naar verwachting opent een nieuwe ronde in november 2023
  • Financiering voor een L.INT-lectoraat dat een hogeschool en een onderzoeksinstituut verbindt
  • De hogeschool en het instituut dragen ieder bij met minimaal € 200.000 in geld of in natura
  • Per L.INT-lectoraat kan € 300.000 worden aangevraagd

Inhoud

Doel van L.INT

De L.INT-regeling richt zich op het opzetten van een duurzame samenwerking tussen een hogeschool en een instituut rond een gezamenlijk onderzoeksprogramma. Het onderzoeksprogramma en de samenwerking krijgt vorm in een L.INT lectoraat. De regeling maakt het mogelijk dat een lector een aanstelling aan een hogeschool combineert met een aanstelling aan een nationaal onderzoeksinstituut.

De duurzame samenwerking tussen hogescholen en instituten die zo ontstaat versterkt het onderzoek in de innovatieketen.

Wie L.INT-lector kan worden

  • gepromoveerde (docent-)onderzoekers van de hogeschool
  • senior onderzoekers van het instituut
  • een lector met een aanstelling van maximaal 0,2 fte aan een hogeschool
  • externe expert of onderzoeker die bij beide instellingen aan de slag wil

Financiering van de aanstelling

Regieorgaan SIA financiert maximaal € 300.000 per L.INT-lectoraat. De hogeschool en het onderzoeksinstituut dragen ieder bij met minimaal € 200.000 in geld of in natura. Onderdeel van dit bedrag zijn in ieder geval onderzoeksfaciliteiten om de onderzoeksactiviteiten van de lector mogelijk te maken.

Naar verwachting opent een nieuwe ronde in november 2023. Wanneer de nieuwe ronde opent, vind je op de pagina van de openstaande ronde de handleiding (call for proposals) met daarin een overzicht van de onderzoeksinstituten die in aanmerking komen.

Indienmomenten

Als er voor deze regeling een ronde openstaat, kun je doorlopend indienen. Op de rondepagina vind je dan de indienmomenten. Dit zijn de data waarop wij alle tot dan toe binnengekomen aanvragen in behandeling nemen. Voor L.INT komen er naar verwachting 2 indienmomenten in 2024.

Aanvraag voorbereiden

De hogeschool en het onderzoeksinstituut gaan het samenwerkingsverband aan, eventueel ook met andere hogescholen. De hogeschool is hoofdaanvrager. Het onderzoeksinstituut is mede-aanvrager. Als beoogd lector breng je een actief betrokken netwerk met voldoende kennis en kunde mee om je onderzoekslijn uit te voeren. Partijen uit de beroepspraktijk dragen actief bij aan de uitvoering van je onderzoekslijn.


Een L.INT-aanvraag voorbereiden vraagt veel tijd en afstemming tussen hogeschool en instituut en partijen uit de beroepspraktijk. Gemiddeld duurt het schrijven van een L.INT-aanvraag 6 maanden. Regieorgaan SIA ondersteunt bij matchmaking.

Beoordeling

Als een aanvraag voldoet aan alle voorwaarden, leggen we deze voor aan een onafhankelijke beoordelingscommissie. De commissie bestaat uit experts uit de onderzoekswereld en de praktijk. Onderdeel van de beoordelingsprocedure is een interview door de commissie met de beoogde lector en het betrokken instituut. Ongeveer 3 maanden na indiening van je voorstel, hoor je of je aanvraag is gehonoreerd. Lees meer over onze beoordelingsprocedure.

Contact

Wil je meer weten over L.INT? Neem dan contact op met:

Christiaan Seemann

Programmamanager

Teun van Haaren

Programmamanager

Hanneke Jansen

Programmamanager

Andere financieringsmogelijkheden van Regieorgaan SIA

Past de L.INT-regeling niet bij jou? Regieorgaan SIA financiert bijvoorbeeld ook onderzoek in samenwerking met de publieke sector (RAAK-publiek) en langdurend onderzoek (RAAK-PRO). Kijk op onze pagina Financiering voor een overzicht van onze financieringsmogelijkheden.