L.INT: Lectorposities bij instituten

  • Financiering voor een 4-jarige aanstelling van een lector bij zowel een hogeschool als een onderzoeksinstituut
  • De hogeschool cofinanciert de aanstelling voor minimaal 50% in geld of in natura. Ook het instituut en publieke/private partijen dragen bij
  • Per aanstelling kan € 200.000 worden aangevraagd
Indieningsronde november 2021

Inhoud

Doel van L.INT

De regeling Lectorposities bij instituten (L.INT) maakt het mogelijk dat een lector aan de slag gaat bij zowel een hogeschool als een onderzoeksinstituut. De lector verbindt zo het fundamenteel onderzoek van het instituut met het praktijkgericht onderzoek van de hogeschool. Deze verbinding versterkt de kennis- en innovatieketen door wetenschap, beleid en praktijk bij elkaar te brengen. De regeling biedt kansen voor senior onderzoekers, lectoren en studenten en draagt bij aan een grotere beschikbaarheid van goed opgeleide professionals.

Wie L.INT-lector kan worden

Een hogeschool kan subsidie aanvragen voor:

  • gepromoveerde (docent-)onderzoekers van de hogeschool
  • senior onderzoekers van het instituut
  • een lector met een aanstelling van maximaal 0,2 fte aan een hogeschool
  • externe expert of onderzoeker die bij beide instellingen aan de slag wil

Financiering van de aanstelling

Regieorgaan SIA financiert maximaal € 200.000 per L.INT-lector. De hogeschool cofinanciert de aanstelling voor minimaal 50% in geld of in natura. Het onderzoeksinstituut stelt minimaal € 200.000 ter beschikking in geld of natura. Onderdeel van dit bedrag zijn in ieder geval onderzoeksfaciliteiten om de onderzoeksactiviteiten van de lector mogelijk te maken. Publieke en/of private partijen cofinancieren minimaal € 80.000 in geld of in natura voor onderzoeksactiviteiten.

Regieorgaan SIA financiert 1 L.INT-aanstelling per combinatie van een hogeschool met een specifiek onderzoeksinstituut. Een onderzoeksinstituut kan in totaal maximaal 3 lectoren aanstellen via L.INT. Op de pagina van de openstaande ronde staat de handleiding (call for proposals) met daarin een overzicht van de onderzoeksinstituten die in aanmerking komen.

Indienmomenten

Als er voor deze regeling een ronde openstaat, kun je doorlopend indienen. Op de rondepagina vind je verschillende indienmomenten. Dit zijn de data waarop wij alle tot dan toe binnengekomen aanvragen in behandeling nemen. Meer informatie en alle indienmomenten vind je op de rondepagina.

Aanvraag voorbereiden

De hogeschool en het onderzoeksinstituut gaan het samenwerkingsverband aan, eventueel ook met andere hogescholen. De hogeschool is hoofdaanvrager. Het onderzoeksinstituut is mede-aanvrager. Als beoogd lector breng je een actief betrokken netwerk met voldoende kennis en kunde mee om je onderzoekslijn uit te voeren. Partijen uit de beroepspraktijk dragen actief bij aan de uitvoering van je onderzoekslijn.


Een L.INT-aanvraag voorbereiden vraagt veel tijd en afstemming tussen hogeschool en instituut en partijen uit de beroepspraktijk. Gemiddeld duurt het schrijven van een L.INT-aanvraag 6 maanden. Regieorgaan SIA ondersteunt bij matchmaking.

Gesloten ronde

Details bekijken

Beoordeling

Als een aanvraag voldoet aan alle voorwaarden, leggen we deze voor aan een onafhankelijke beoordelingscommissie. De commissie bestaat uit experts uit de onderzoekswereld en de praktijk. Onderdeel van de beoordelingsprocedure is een interview door de commissie met de beoogde lector en het betrokken instituut. Ongeveer 2 maanden na indiening van je voorstel, hoor je of je aanvraag is gehonoreerd. Lees meer over onze beoordelingsprocedure.

Contact

Wil je meer weten over L.INT? Neem dan contact op met:

Christiaan Seemann
Programmamanager

L.INT, SPRONG, City Deal Kennis Maken

Andere financieringsmogelijkheden van Regieorgaan SIA

Past de L.INT-regeling niet bij jou? Regieorgaan SIA financiert bijvoorbeeld ook postdocposities in het hbo (hbo-postdoc), onderzoek in samenwerking met de publieke sector (RAAK-publiek) en langdurend onderzoek (RAAK-PRO). Kijk op onze pagina Financiering voor een overzicht van onze financieringsmogelijkheden.