SPRONG Groen

  • Voor onderzoeksgroepen (expertiseclusters) van de 4 groene hogescholen met de potentie om in 8 jaar tijd uit te groeien tot krachtige SPRONG-groep
  • De 4 groene hogescholen doen samen 1 aanvraag, de subsidie is maximaal € 4.000.000
  • De partners in de SPRONG-onderzoeksgroep dragen minimaal 50% van het subsidiebedrag bij aan de totale trajectkosten

Inhoud

Doel SPRONG Groen

SPRONG Groen heeft als doel om een krachtige SPRONG Groen-groep te creëren. Deze bestaat uit een samenwerking tussen de 4 groene hogescholen en hun kennis- en praktijkpartners. De 4 groene hogescholen zijn: Inholland Hogeschool, Aeres Hogeschool, Hogeschool Van Hall Larenstein en HAS Hogeschool. Krachtige SPRONG Groen-groepen hebben een brede doorwerking naar de kwaliteit van het onderzoek van de betrokken hogescholen.

SPRONG Groen richt zich op de ontwikkeling van een sterke kennisinfrastructuur voor het groene domein op 4 deelonderwerpen:

  • Plant
  • Agrodier
  • Voedsel
  • Natuur- en leefomgeving

Bevorderen profilering en positionering onderzoeksgroepen

De samenwerking tussen hogescholen in een SPRONG Groen-groep leidt ertoe dat ieders kennis bijdraagt aan de ontwikkeling van meer generieke kennis rond actuele, maatschappelijke vraagstukken. Dit bevordert de profilering en positionering van de onderzoeksgroep(en).

Goede samenwerking en afstemming voorkomt bovendien dat niet overal het wiel opnieuw uitgevonden hoeft te worden. De hogescholen kunnen van elkaars werkwijze leren, bijvoorbeeld op het gebied van datamanagement, kwaliteitszorg of de verbinding van onderzoek en onderwijs.

Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid

SPRONG Groen is erop gericht de positie van praktijkgericht onderzoek van hogescholen te versterken. De hogescholen bevinden zich daarmee in het (inter)nationale speelveld waarin diverse partijen kennis genereren en toepassen. Op deze manier stelt SPRONG Groen de 4 groene hogescholen in staat om met hun praktijkgerichte onderzoek een significante bijdrage te leveren aan maatschappelijke vraagstukken binnen het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid. De regeling is dan ook onderdeel van onze inzet in het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid, specifiek op de Kennis en Innovatieagenda (KIA) Landbouw, Water en Voedsel.

Programmakader

Regieorgaan SIA heeft een uitgebreid programmakader ontwikkeld voor SPRONG. Hierin vind je alle informatie over de uitgangspunten van het SPRONG-programma. Dit omvat zowel SPRONG Groen als SPRONG.

Financiering van onderzoeksgroepen

In SPRONG Groen doen de 4 groene hogescholen samen 1 aanvraag. 1 hogeschool treedt op als hoofdaanvrager, de andere 3 zijn mede-aanvrager. De aanvraag verhoudt zich tot de KIA Landbouw, Water, Voedsel.

Je kunt minimaal € 3,6 miljoen en maximaal € 4 miljoen aanvragen voor een periode van 4 jaar. Dit is het bedrag voor de 1e helft van het 8-jarige SPRONG-traject. De partners in de SPRONG-groep, waaronder de hogescholen zelf, dragen minimaal 50% van het subsidiebedrag bij. Dit kan in geld of in natura. Met SPRONG financieren we nadrukkelijk onderzoeksgroepen, geen onderzoek.

SPRONG

Naast SPRONG Groen hebben we de reguliere SPRONG-regeling. SPRONG richt zich op het creëren van krachtige onderzoeksgroepen die zich verhouden tot ten minste 1 van de 6 de Kennis en Innovatie Agenda’s (KIA’s) van het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid. De groene hogescholen kunnen binnen de andere SPRONG-regeling maximaal 1 aanvraag indienen als hoofdaanvrager, maar niet op de onderwerpen Plant, Agrodier, Voedsel of Natuur- en leefomgeving. Daar richt SPRONG Groen zich al specifiek op.

Aanvraag voorbereiden

Een aanvraag voorbereiden kost gemiddeld 6 maanden. De 4 groene hogescholen dienen samen 1 aanvraag in. Goede samenwerking en afstemming onderling is dus heel belangrijk.

Programmacommissie en beoordeling

SPRONG Groen wordt begeleid door een onafhankelijke programmacommissie. De commissie bestaat uit experts uit de onderzoekswereld en de praktijk. De programmacommissie vormt het 1e aanspreekpunt voor het bestuur van Regieorgaan SIA en heeft verschillende taken binnen het SPRONG Groen-programma. Waaronder de beoordeling van aanvragen.

De beoordelingscommissie beoordeelt de aanvraag in een 1e ronde. Deze voorlopige beoordeling wordt schriftelijk onderbouwd. We koppelen deze beoordeling aan je terug. Je krijgt een schriftelijke hoorbrief. Daarna vindt een interview plaats met de beoordelingscommissie. Hierna volgt de uiteindelijke beoordeling en het besluit door het bestuur van Regieorgaan SIA. Ongeveer 4 tot 5 maanden na indiening van je voorstel, hoor je of je aanvraag is gehonoreerd. Lees meer over onze algemene beoordelingsprocedure.

Contact

Wil je meer informatie over SPRONG? Of heb je een vraag? Neem dan contact op met:

Jerry Verschuren
Programmamanager

KIEM 2020, KIEM GoChem, SIA X Innofest

Marcus van Leeuwen
Programmamanager

KIA Energietransitie en duurzaamheid, Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid, internationalisering