De onderzoeker

In 2020 gingen 5 L.INT-lectoren en 4 consortia van SPRONG Educatief van start. We reikten de RAAK-award uit aan het project ZINnig van de Hogeschool Utrecht.

Inhoud

5 nieuwe L.INT-lectoren

In 2020 is het aantal L.INT-lectoren uitgebreid met 5 nieuwe lectoren. Met de L.INT-regeling (lectoren bij instituten) maakt Regieorgaan SIA het mogelijk om verbindingen te leggen tussen fundamenteel en praktijkgericht onderzoek. Een van de nieuwe lectoren is Arjen Speksnijder. Hij is chemicus en moleculair bioloog. Per november 2020 is hij lector Metagenomics bij Hogeschool Leiden én Naturalis Biodiversity Center. Hij richt zich onder meer op nieuwe technieken om razendsnel complexe biologische ecosystemen in kaart te brengen.

L.INT-lector Arjen Speksnijder

L.INT-lector Arjen Speksnijder

RAAK-award voor ZINnig

Het onderzoeksproject ZINnig van Hogeschool Utrecht won in november 2020 de RAAK-award. Rob Zwitserlood deed met zijn team onderzoek naar het verbeteren van taaltherapie voor kinderen met complexe taalproblemen. Samen met de beroepspraktijk ontwikkelden ze innovatieve tools voor diagnostiek en behandeling van kinderen met taalontwikkelingsstoornissen. De 2e prijs en de publieksprijs zijn gewonnen door HAN University of Applied Sciences met projecten over waterstof en solar energy. Hogeschool Utrecht ontving de 3e prijs voor een onderzoek naar immersieve journalistiek. De RAAK-award wordt jaarlijks feestelijk uitgereikt tijdens het SIA-congres.

Onderzoekers van de Hogeschool Utrecht

Het onderzoeksteam van Rob Zwitserlood wint met het project ZINnig van de Hogeschool Utrecht de RAAK-award 2020

4 SPRONG-educatief consortia van start

Met financiering vanuit SPRONG Educatief zijn in januari 4 consortia gestart. Met de regeling stimuleren het Nationaal Regieorgaan Onderwijs onderzoek (NRO) en Regieorgaan SIA de impact van praktijkgericht onderzoek op de onderwijspraktijk. De consortia verbinden landelijke en regionale samenwerkingsverbanden op een thema.

Zo zorgen ze voor concentratie van de beschikbare onderzoekscapaciteit op de belangrijkste uitdagingen van het onderwijs. Het consortium SPRONG Voorwaarts richt zich bijvoorbeeld op toekomstgerichte innovaties in het onderwijs. Door middel van kennislabs creëert, ontwerpt, onderzoekt en leert het consortium met de onderwijspraktijk en de omgeving.

Quinta Kools, lector Professionalisering van leraren en lerarenopleiders, wordt geïnterviewd op een podium

Quinta Kools, lector Professionalisering van leraren en lerarenopleiders