Voorwoord

In het jaarbericht kijkt Huib de Jong terug op 2022 én vooruit.

Terugkijken en vooruitblikken

Portret van Huib de Jong

Het gaat goed met het praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Dit blijkt de voorbije jaren uit achtereenvolgende evaluaties en dat zien we ook als we terugblikken. Dat minister Dijkgraaf gaat investeren in praktijkgericht onderzoek is het resultaat van de bewezen meerwaarde van praktijkgericht onderzoek; € 100 miljoen voor de komende 10 jaar, waarvan € 15 miljoen jaarlijks te verdelen door Regieorgaan SIA.

Dit biedt nog meer mogelijkheden voor hogescholen om impact te maken met hun onderzoek. En ook Regieorgaan SIA maakt impact. Dat doen we als tweedegeldstroomorganisatie van de hogescholen met onze RAAK-, KIEM- en SPRONG-investeringen. Afgelopen jaar deden we dat in het bijzonder door 14 SPRONG-groepen te honoreren, en stelden we 16 hogescholen in staat aan de slag te gaan met het verkennen van de internationale mogelijkheden met onze regeling Richting Europa.

Om te laten zien hoe veelzijdig het onderzoek van hogescholen is en hoe groot de bijdrage aan de thema’s van het Kennis- en Innovatieconvenant, lanceerden we in 2022 PIT magazine. Er verschenen nummers rondom Gezondheid en Zorg, Landbouw, Water en Voedsel en Maatschappelijk Verdienvermogen. Dit en meer hoogtepunten komen voorbij in dit jaarbericht 2022.

Het komende jaar wordt zo mogelijk nog interessanter. Met de nieuwe strategie voor 2023-2026 Investeren in impact zetten we ons werk voort met 9 ambities die zijn gekoppeld aan de 3 rollen die wij willen spelen: het financieren van praktijkgericht onderzoek, het stimuleren van thematische samenwerking en het leveren van een bijdrage aan de stelselontwikkeling. We staan in 2023 ook stil bij 20 jaar SIA: in 2003 werd de Stichting Innovatie Alliantie, de voorloper van het regieorgaan, opgericht. We vieren het jubileum onder andere met een boek over de geschiedenis van praktijkgericht onderzoek.

Na 20 jaar betrokken te zijn geweest bij SIA en het praktijkgericht onderzoek, waarvan de laatste 9 jaar als directeur van Regieorgaan SIA, gaat Richard Slotman in mei 2023 met pensioen. Mariska van der Giessen was tot voor kort lector Internationaal Ondernemen aan NHL Stenden en voorzitter van de Vereniging van Lectoren. Wij zijn verheugd dat Mariska vanaf 1 april als directeur van Regieorgaan SIA met het bureau onze strategische uitdagingen gaat oppakken.

Ik blik met trots terug op 2022. Samen met iedereen die het praktijkgericht onderzoek een warm hart toedraagt kijk ik uit naar het komende jaar.

Huib de Jong
waarnemend voorzitter bestuur Regieorgaan SIA