Evaluatie 2020

Een commissie onder leiding van Marieke Schuurmans evalueerde in 2020 Regieorgaan SIA. Op deze pagina vind je de documenten die horen bij deze evaluatie.

Lees het nieuwsbericht over de evaluatie

Evaluatierapport

In het rapport 'Het vizier op scherp' doet de commissie Schuurmans verslag van haar bevindingen en geeft aanbevelingen.

Reacties bestuur NWO en Regieorgaan SIA

De raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en het bestuur van Regieorgaan SIA hebben gereageerd op het rapport. Het rapport en de reacties hierop kun je hieronder downloaden. Deze bestanden voldoen niet aan de eisen voor digitale toegankelijkheid.

Zelfevaluatie

In 2019 voerde Regieorgaan SIA een zelfevaluatie uit ter voorbereiding op de evaluatie. De zelfevaluatie bestaat uit 4 delen. De meeste nadruk ligt op het 2e deel waarin het bestuur van Regieorgaan SIA de prioriteiten stelt voor 2020-2023. Je downloadt de zelfevaluatie hieronder. Deze documenten voldoen nog niet aan de eisen voor digitale toegankelijkheid.