Deltapremie

De Deltapremie is een toonaangevende onderzoeksprijs voor lectoren. De prijs wordt iedere 2 jaar uitgereikt. In november 2021 ontvingen lectoren Margie Topp (Windesheim) en Steven Vos (Fontys Hogescholen) de Deltapremie.

Erkenning en stimulering

De Deltapremie is een erkenning voor de waardevolle bijdrage die lectoren van hogescholen met hun onderzoeksgroep en uitgebreide netwerk leveren aan de samenleving. En een stimulering om die bijdrage nog verder te versterken en uit te breiden. Deltapremiewinnaars laten bij uitstek zien waar praktijk en onderzoek op een innovatieve en impactvolle manier samenkomen. Met resultaten die doorwerken in de maatschappij.

De Deltapremie is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging Hogescholen en Regieorgaan SIA. De prijs wordt iedere 2 jaar uitgereikt. De premie bedraagt
€ 500.000. In 2021 is de Deltapremie toegekend aan Margie Topp en Steven Vos.

In 2023 krijgen opnieuw 2 lectoren de toonaangevende prijs. In het najaar volgt meer informatie over het voordragen van een lector.

2e uitreiking in 2021

In november 2021 werd de Deltapremie voor de 2e keer uitgereikt aan lectoren Margie Topp van hogeschool Windesheim en Steven Vos van Fontys Hogescholen.

Margie Topp

lector Margie Topp.jpg

Lector Kunststoftechnologie Margie Topp van Hogeschool Windesheim is met haar onderzoek en haar manier van werken een prachtig boegbeeld voor het praktijkgericht onderzoek. Al jaren werkt Margie Topp met haar team aan kennisopbouw binnen de kunststoftechnologie. Dit doet zij door het ontwikkelen van nieuwe en disruptieve technologieën op het gebied van het hoogwaardig hergebruik van materialen en duurzame productieprocessen.

Het lectoraat werkt aan nieuwe ontwerpen voor bruggen en sluizen, aan hergebruik van windmolenbladen, jachten en autobanden, aan duurzame productiemethodes door middel van simulatietechnieken en maakt op industriële schaal gebruik van additive manufacturing. Al dit onderzoek naar slimme technologie en materialen heeft veel impact en vindt altijd plaats in samenwerking met het onderwijs en met grote betrokkenheid van de opleidingen van Windesheim.

Steven Vos

lector Steven Vos.JPG

Steven Vos richt zich met zijn lectoraat Move to Be op de preventieve aspecten van gezondheid en het bieden van eerlijke kansen op een actieve en gezonde leefstijl voor iedereen. Zijn onderzoek is integraal doordat in alle fases van zijn onderzoek werkveldpartners en kennispartners uit verschillende sectoren (sport, zorg, onderwijs, jeugd, welzijn) en disciplines (beweeg- en -gezondheidswetenschappen, gedragswetenschappen, public management, sociaal werk, ICT, design en engineering, economie en communicatie) betrokken worden.

Met die netwerken worden methodieken ontwikkeld die echt werken. Steven is een bruggenbouwer die mensen weet te inspireren en te enthousiasmeren om hun grenzen te verleggen rondom de urgente en complexe vraagstukken van preventie en leefstijl.

1e uitreiking in 2019

De Deltapremie werd voor het eerst uitgereikt in 2019 aan lectoren Mark Mobach van de Hanzehogeschool Groningen en AnneLoes van Staa van Hogeschool Rotterdam.

Mark Mobach

Mark Mobach, lector Facility Management, wil met zijn onderzoek organisaties beter laten functioneren. Dat doet hij door – samen met studenten en docent-onderzoekers – betere gebouwen en dienstverlening te bedenken.

AnneLoes van Staa

AnneLoes van Staa leidt binnen haar lectoraat Transities in Zorg onder andere het onderzoeksprogramma Op Eigen Benen, voor jongeren met chronische aandoeningen die de overgang moeten maken naar de volwassenenzorg. AnneLoes heeft dit belangrijke onderwerp op de kaart gezet door onder meer te onderzoeken waar jongeren tegenaan lopen in de zorg en waar zij behoefte aan hebben.