KIEM 2020

 • Let op: we hebben besloten de KIEM 2020-ronde eerder te sluiten dan de sluitingsdatum van 10 december 2020. De ronde is gesloten vanaf 20 november 2020, 12.45 uur
 • Voor 1-jarig onderzoek van hogescholen, universiteiten of overige kennisinstellingen, samen met 2 praktijkpartners, waarvan minimaal
  1 mkb-bedrijf
 • De financiering is maximaal € 40.000 per aanvraag
 • De partners in het onderzoek cofinancieren met 25% van het bedrag dat je aan subsidie aanvraagt
Indieningsronde december 2020

Inhoud

NWO-netwerk gehackt, aanvraagproces opgeschort

Het netwerk van NWO, en daarmee van Regieorgaan SIA, is voorlopig niet benaderbaar. De servers zijn gehackt. Op dit moment is alles erop gericht om het huidige probleem zo snel mogelijk te verhelpen. Het is niet te zeggen hoe lang deze situatie gaat duren.

Het volledige aanvraagproces is opgeschort. Rondes met een sluitingsdatum in de nabije toekomst worden opgeschoven en de beoordeling van calls waarvan de sluitingsdatum al gepasseerd is, kunnen niet doorgaan. NWO zal de komende weken bekijken hoe en wanneer het subsidieproces weer kan worden opgestart.

De medewerkers van Regieorgaan SIA zijn niet bereikbaar via e-mail of vaste telefoonnummers (030). Zij hebben op dit moment geen aanvullende informatie.

Bekijk voor meer informatie over deze situatie onze nieuwsberichten:

Doel KIEM 2020

De regeling stimuleert het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden tussen het mkb en/of praktijkpartners, en hogescholen, universiteiten, of andere kennisinstellingen. De samenwerkingspartners doen verkennend onderzoek op het gebied van (praktijkgericht) onderzoek en innovatie. Mogelijke uitkomsten van projecten zijn: nieuwe onderzoeksaanvragen, netwerkactiviteiten, prototypes, testen, (business)modellen, methoden, werkwijzen, demonstrators, processen, productconcepten en dienstconcepten.

De regeling sluit aan bij de bij de 6 Kennis- en Innovatie Agenda's (KIA's) van de topsectoren, die gezamenlijk de maatschappelijke opgaven voor de komende jaren beschrijven. Richtinggevend voor de KIA’s zijn de 4 missies en de agenda’s van het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid.

De 4 missies zijn:

 • Energietransitie & duurzaamheid
 • Landbouw, voedsel & water
 • Gezondheid & zorg
 • Veiligheid

De agenda’s zijn:

 • Sleuteltechnologieën
 • Maatschappelijk Verdienvermogen


De topsectoren hebben elke missie en agenda uitgewerkt in een KIA. De KIA’s Sleuteltechnologieën en Maatschappelijk verdienvermogen zijn ondersteunend aan de andere 4 KIA’s.

Financiering van onderzoek

Ben je onderzoeker bij een hogeschool, universiteit of overige kennisinstelling (kijk in de handleiding welke overige kennisinstellingen in aanmerking komen), dan kun je aanvragen indienen in ISAAC. Het maximale bedrag dat je kunt aanvragen is € 40.000. Je kunt meerdere aanvragen indienen.

De praktijkpartners, waaronder minimaal 1 mkb-bedrijf, in de aanvraag dragen bij aan het projectbudget. De hoogte van deze bijdrage is gelijk aan 25% van de subsidie die je aanvraagt. Dat kan in geld of in natura. Vraag je het maximale subsidiebedrag aan en zijn er naast de cofinanciering van de praktijkpartners geen extra bijdragen, dan is de totale projectomvang dus
€ 50.000. Projecten duren maximaal 12 maanden.

Praktijkpartners

Onder praktijkpartners verstaan we organisaties die gebruik maken van de kennis die wordt gegenereerd in het KIEM-project. Voor zzp’ers gelden specifieke criteria. Zie daarvoor de handleiding. De kennisinstellingen die met name worden genoemd in de call for proposals, vallen niet onder praktijkpartners evenals bedrijven die niet voldoen aan de in de handleiding beschreven criteria voor een mkb-bedrijf. De call for proposals staat op de pagina van de openstaande ronde.

Indienmomenten

Als er voor deze regeling een ronde openstaat, kun je doorlopend indienen. Op de rondepagina vind je verschillende indienmomenten. Dit zijn de data waarop wij alle tot dan toe binnengekomen aanvragen in behandeling nemen. Meer informatie en alle indienmomenten vind je op de rondepagina.

Aanvraag voorbereiden

KIEM 2020 is een kleine, laagdrempelige regeling. Een aanvraag voorbereiden kost gemiddeld 2 maanden. Bekijk onze pagina met tips voor het schrijven van een goede aanvraag.

Gesloten ronde

Details bekijken

Beoordeling

Alle ontvankelijk verklaarde aanvragen worden bekeken door het programmabureau van Regieorgaan SIA. Daarna leggen we de aanvragen voorzien van een preadvies voor aan een onafhankelijke beoordelingscommissie. De commissie bestaat uit experts uit de onderzoekswereld en de praktijk. Ongeveer 2 maanden na indiening van je voorstel, hoor je of je aanvraag is gehonoreerd. Lees meer over onze algemene beoordelingsprocedure.

Contact

Wil je meer informatie over KIEM 2020 of heb je een vraag? Neem dan contact op met:

Jerry Verschuren
Junior programmamanager

KIEM 2020, KIEM GoChem, KIEM GoCI

Andere financieringsmogelijkheden van Regieorgaan SIA

Is KIEM 2020 niet de financiering die past bij jouw onderzoek? Regieorgaan SIA heeft ook thematische KIEM-regelingen, zoals KIEM GoChem, en een subsidieregeling voor 2-jarig onderzoek in samenwerking met het mkb (RAAK-mkb). Kijk op onze pagina Financiering voor een overzicht van onze financieringsmogelijkheden