2020 in cijfers

Hieronder vind je een overzicht van de budgetopbouw- en ontwikkeling van Regieorgaan SIA en de honoreringen van subsidieaanvragen in 2020.

Continuïteit en betrokkenheid

RAAK is ons grootste subsidieprogramma. Hiermee financieren we de volle breedte van het onderzoek van hogescholen. RAAK kent 3 regelingen: RAAK-mkb, RAAK-publiek en RAAK-PRO. De continuïteit en kwaliteit van het programma waarborgt een bestendig netwerk van samenwerkingspartners in het onderzoek. Zij doen mee in de projecten, zowel in uren als in geld.

Samenwerkingspartners in 2020 bij gehonoreerde RAAK-projecten

Samenwerkingspartners: 383 bedrijven, 183 publieke instellingen, 136 kennisinstellingen, en 123 overig

Aantal aanvragen en honoreringen RAAK in 2019 en 2020

Aantal aanvragen en honoreringen RAAK in 2019 en 2020. 2019: RAAK-mkb 72 aanvragen, waarvan 25 gehonoreerd en 47 niet-gehonoreerd. RAAK-publiek 53 aanvragen, waarvan 23 gehonoreerd en 30 niet-gehonoreerd. RAAK-PRO 74 aanvragen, waarvan 22 gehonoreerd en 52 niet-gehonoreerd. 2020: RAAK-mkb 73 aanvragen, waarvan 32 gehonoreerd en 41 niet-gehonoreerd. RAAK-publiek 57 aanvragen, waarvan 24 gehonoreerd en 33 niet gehonoreerd.

RAAK-PRO opent eens in de 2 jaar en kende hierdoor, anders dan in 2019, geen honoreringen in 2020. Onder aantal aanvragen verstaan we het aantal in behandeling genomen aanvragen.

Budgetontwikkeling Regieorgaan SIA 2014-2023

Verloop van het budget van Regieorgaan SIA. In 2020 realisatie: 60.5 miljoen.

Budgetopbouw 2020

Regieorgaan SIA ontvangt jaarlijks een geoormerkte bijdrage van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Daarnaast ontvangen we (incidenteel) bijdragen van andere ministeries, via OCW. De ontvangen additionele bijdragen over 2020 bestaan uit:

Budgetopbouw 2020: Structurele bijdrage ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 50 miljoen. Additionele bijdragen van ministeries: 10,5 miljoen, opgesplitst in bijdragen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (3,25 miljoen), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (4,10 miljoen), Economische Zaken en Klimaat 2,2 miljoen) Infrastructuur en Waterstaat (0,5 miljoen) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (0,45 miljoen).

Totaal aantal honoreringen 2020, afgezet tegen 2017-2019

Totaal aantal honoreringen in 2017: 211, 2018: 335, en in 2019: 379, 2020: 414.

Totaal aantal lopende projecten en trajecten in 2019 en 2020

Totaal aantal lopende projecten 2019: 688, 2020: 771.

Aantal honoreringen in 2020, opgesplitst naar subsidieregeling

Aantal honoreringen 2020 per regeling. City Deal Kennis Maken: 28, Hbo-postdoc: 19, KIEM-regelingen: 186, L.INT-regelingen: 5, Platformregeling: 8, Programma praktijkgericht onderzoek voor Voedsel en Groen: 9, RAAK-regelingen: 76, Impuls 2020: 35, Take-off hbo: 22, Top-up: 27.

Inzet in het KIC 2020-2023

Regieorgaan SIA draagt jaarlijks gemiddeld € 18 miljoen bij aan het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) door praktijkgericht onderzoek te stimuleren dat daarop aansluit. Dit bedrag is onderdeel van de € 118 miljoen die NWO in totaal jaarlijks reserveert voor het KIC. Het bedrag dat wij investeren staat naast de € 32 miljoen die de hogescholen tijdens de convenantsperiode inbrengen, onder andere via hun Centres of Expertise.

Aantal honoreringen in 2020 binnen het KIC

Aantal honoreringen per regeling binnen het KIC: KIEM 2020: 131, KIEM GoChem: 14, KIEM-circulaire economie: 2, L.INT-lectorposities bij instituten: 1.

Financieringsinstrumenten die bijdragen aan het KIC

Regieorgaan SIA zet deze instrumenten in om het praktijkgericht onderzoek dat aansluit op het KIC te stimuleren:

  • SPRONG, financiering voor het ontwikkelen van krachtige onderzoeksgroepen.
  • L.INT (lectorposities bij instituten), financiering van een lectorpositie bij zowel een hogeschool als een kennisinstituut.
  • KIEM, KIEM GoChem, KIEM GoCI, financiering voor het opzetten van samenwerkingsverbanden die verkennend onderzoek doen.
  • Innovatietraineeships, financiering voor het versterken van het innovatievermogen van het mkb door de inzet van trainees verbonden aan een hogeschool.

De honoreringen van SPRONG en Innovatietraineeships vielen niet meer in 2020.